Teknik (TE)
Teknikprogrammet påminner om naturvetenskapsprogrammet och är en bred teoretisk utbildning. Med hjälp av en bra grund i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Elever som söker till teknikprogrammet är ofta fulla av idéer och har en naturlig nyfikenhet på nyheter och utveckling, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med innovation på olika plan. Detta tar vi till vara på genom att eleverna använder sina idéer på ett professionellt sätt då vi arbetar med moderna metoder och arbetssätt.

Inriktning

Teknikvetenskap

Här får du fördjupade teoretiska kunskaper inom teknik, matematik och fysik och behörighet att läsa vidare till bl.a civilingenjör.  Du kommer också lära dig olika arbetsmetoder inom teknikvetenskap och få prova t.ex. modellering och simulering.
 

Gymnasiegemensamma ämnen – 1100p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1a:1 – 50p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-3c – 300p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 400p

Fysik 1 – 150p
Kemi 1 – 100p
Teknik 1 – 150p

Inriktingsspecifika ämnen – 400p

Teknik 2 – 100p
Fysik 2  – 100p
Digitalt skapande 1 – 100p
Matematik 4 – 100p

Informations- och medieteknik

Vill du utveckla din kreativitet såväl som din praktiska och teoretiska kunskap inom datorämnena? Inriktningen passar dig som är intresserad av webbdesign, multimedia och pc-datorer.   Östra erbjuder möjligheten att läsa matematik i högt tempo för att du ska få möjlighet att läsa avancerade matematikkurser i åk 3 som ger meritpoäng till universitet/högskola.
 

Gymnasiegemensamma ämnen – 1100p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1a:1 – 50p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-3c – 300p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 400p

Fysik 1 – 150p
Kemi 1 – 100p
Teknik 1 – 150p

Inriktingsspecifika ämnen – 400p

Datorteknik 1a – 100p
Programmering 1 – 100p
Digitalt skapande 1 – 100p
Webbutveckling – 100p

Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik (inga programfördjupningar)

Vill du utveklas inom musik samtidigt som du studerar på teknikprogrammet? Musikundervisningen har pop/rockinriktning och vänder sig till dig som sjunger eller spelar gitarr, bas, piano, eller trummor. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov.
 

Gymnasiegemensamma ämnen – 1100p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1a:1 – 50p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-3c – 300p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 400p

Fysik 1 – 150p
Kemi 1 – 100p
Teknik 1 – 150p

Inriktingsspecifika ämnen – 700p

Teknik 2 – 100p
Fysik 2 – 100p
Matematik 4 – 100p
Instrument/sång 1 – 100p
Musikproduktion 1 – 100p
Ensemble 1-2 – 200p

Programfördjupning

(Programfördjupning för inriktning Teknikvetenskap)

Informations- och medieteknik

Om du läser inriktning teknikvetenskap och är nyfiken på att lära dig grunderna inom programmering och webb så är det här en bra fördjupning.

Kurser:
Programmering 1 – 100p
Webbutveckling 1 – 100p
Entreprenörskap 1 – 100p

(Programfördjupning för Teknikprogrammet)

Kriminalteknik

Här blandas naturvetenskap med beteendevetenskap och ger en inblick i hur kriminaltekniskt arbete fungerar i verkligheten. Praktik blandas med teori när du får göra laborativa DNA-analyser och psykologiska profiler. 

Kurser: 
Psykologi 1 & 2 – 50p+ 50p
Kriminalteknik – 100p
Kemi 2 – 100p

(Programfördjupning för Teknikprogrammet)

Matematik

Här kan du fördjupa dig i matematikens möjligheter och få en inblick i den matematik man läser på högskolan. Du får bland annat läsa diskret matematik, strategier för problemläsning, funktionslära, integrationsmetoder, matriser och vektorer. 

Kurser: 
Matematik 5 – 100p
Matematik: Specialisering – 100p
(Inriktning Informations- och medieteknik läser även Matematik 4 – 100p)

(Programfördjupning för inriktningen Informations- och medieteknik)

KTH-paket

För dig som går Informations- och medieteknik, men som också vill bli behörig till högskolans civilingenjörsutblidningar genom mer studier i matematik och fysik.

Kurser: 
Fysik 2 – 100p
Matematik 4 – 100p
Entreprenörskap – 100p

(Programfördjupning för inriktningen Informations- och medieteknik)

Medieteknik

Här får du som läser Informations- och medieteknik lära dig mer om olika programmeringsspråk och teorier. Du kommer vidare att designa gränssnitt till appar och Internet och andra mediekanaler – allt från layout och färger till användarvänlig navigation.

Kurser: 
Gränssnittsdesign – 100p
Webbserverprogrammering 1 – 100p
Entreprenörskap – 100p

Isak Larsson - åk 2

Varför rekommenderar du Östra? 

Lärarna är bra och visar ett stort intresse i eleverna och vill lära ut så bra som möjligt. Eleverna är studieinriktade och vet vad de vill, vilket jag tycker är bra. Och miljön gör att den är trygg och inte minst trevlig.

Vad är roligast under läsåret? 

Roligast har nog teknikämnet varit. Vi har jobbat med så olika projekt och vi har fått uppfinna egna saker och lösningar. Och friluftsdagarna med idrotten – att få komma ut i naturen och utforska den när vi åkt långfärdsskridskor och vandrat på Sörmlandsleden. 

Vad är bäst med Östra? 

Eleverna! Det är en fin gemenskap där alla är trevliga mot varandra och känslan av att “alla känner alla”. Jag tyckte det var lätt att få vänner i alla årskurser när jag började här. 

Beskriv Östra kortfattat! 

Bra gemenskap, öppen miljö och lärorikt.

Vad hade du velat veta innan du började gymnasiet? 

Att det är så mycket högre krav genomgående i varje kurs och att lärarna förväntar sig att du ska göra ditt bästa under hela läsåret. 

Stäng meny