Utvecklingsrådet
Östra gymnsiet har något som kallas för utvecklingsråd. Rådet består av representanter från samtliga klasser på skolan, samt rektor och ibland även annan berörd personal. Syftet med utvecklingsrådet är att öka elevinflytandet via en direkt kanal från klasserna till rektorn. På mötena diskuteras framförallt utvecklingsfrågor.
Stäng meny