Elevkåren
Elevkåren ska inte blandas ihop med begreppen elevråd eller utvecklingsråd. Elevkåren är skapad av elever för elever på skolan. På Östra gymnsiet arbetar elevkåren med event innanför skolans väggar, men ibland även utanför skolans regi. Det är frivilligt att bli medlem i elevkåren och alla är välkomna med idéer och förslag på evenemang - antingen på stormöten eller genom att direkt kontakta elevkårsstyrelsen.

Elevkårsstyrelsen

Ledamöter

Ordförande: Lawin Mustafa
Vice ordförande: Kevin Ölmheden
Kassör: Erik Skogar
Sekreterare: Simona Tewolde
Astér Gebrenegus

Yousra Moumen (grafik och bilder) 
Nora Knouzi (sociala medier)
Marcus Beer (kommunikation)
Sevil Nowbakht 
Elin Diaz
Mikael Agge

Kontakta elevkåren

Du kan komma i kontakt med elevkåren genom att uppsöka deras rum (som ligger centralt i ett rum i mitten av skolans huvudbyggnad) ostraselevkar@hotmail.com eller besöka deras sida på Fronter! De finns också på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Båda går under namnet “Östra elevkår”. 

OBS: Eleverna på bilden är inte den aktuella elevkåren

Stäng meny