Biblioteket

Biblioteket som pedagogisk resurs

Östra gymnasiets bibliotek är en pedagogisk resurs inom undervisningen. Bibliotekets interna webbsida och biblioteksrummets litteratur, tidskrifter och dagstidningar ska möta dina behov inom undervisningen och även erbjuda dig kunskap av mervärde. 

I biblioteket kommer du även att möta i din undervisning och då handlar det om medie- och informationskunnighet, för att du ska ha alla möjligheter att förbereda dig för fortsatta utbildningar och arbetsliv.

Vi försöker att förädla och utveckla innehållet genom att följa utgivning, samt skolans och samhällets diskussioner. 

Som elev på skolan får du hjälp med inlån och artiklar från andra bibliotek, så att du ska kunna studera fördjupat inom olika områden.

Målsättningar för biblioteket

Målsättningen är att inspirera till kunskapssökande, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Biblioteket arbetar för att möta varje elev efter sina behov.

Biblioteksrummet ska möta dig som en trivsam och välutrustad studiemiljö.

I sitt uppdrag vill biblioteket gärna medverka till att stimulera till läsning att skönlitteratur och lyfta fram nyskriven och äldre skönlitteratur från olika delar av världen.

Även om biblioteket begränsat till sin yta, så är det inte begränsat i sina möjligheter. Vi vill vara en levande del av skolan och en del i utvecklingen.

Hjälpmedel i undervisningen

Om du har ett läshinder som diagnos kan du lyssna på inlästa läromedel och böcker, låna MP3-spelare och talböcker. Vi har licens för att registrera låntagare för enskild nedladdning.

Biblioteket på internwebben

För våra elever finns biblioteket även på skolans interna hemsida, där finner du bibliotekets katalog, digitala uppslagsverk, pressarkiv, databaser och en länksamling som du har nytta av i dina studier.

 

Stäng meny