Om skolan
Östra gymnasiet är en medelstor gymnasieskola med ca 850 elever i Huddinge kommun. Vi erbjuder klassisk undervisning i en vacker miljö med fokus på våra elever och deras resultat.

Skolfakta

Östra gymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Skogås (Huddinge kommun) som startade år 2003. På skolan går det cirka 850 elever som kommer från olika grundskolor i hela Stockholmsområdet. Vi erbjuder fem program och totalt 38 utbildningsvägar inom ekonomi, natur, samhälle, teknik och el- och energi.

Skolans ledord

– Resultat
– Individ
– Kommunikation

Vårt mål är att hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat.
Alla elever ska respekteras som individer – både i studier och personlig utveckling.
Genom kommunikation når du bättre resultat. Detta gäller inte bara med elev och lärare, utan även elever emellan. 

Pedagogik

Traditionell lärarledd undervisning är utgångspunkten, men med variation såklart. Varje elev får dessutom under sin tid på Östra låna en Chromebook som hjälp i studierna.

Huddinge kommun har också en pedagogisk plattform som skolan arbetar efter. 

Skolmiljö

“En skola bygg för att vara skola”. Skolbyggnaden är arkitektritad och har skapats med utgångspunkt i skolans ledord: resultat, individ och kommunikation. Det är högt i tak och stora ljusinsläpp. 

Dessutom har skolkorridorerna ersatts av gemensamma utrymmen och öppna studieytor och allt övrigt finns på plats – matsal, bibliotek och idrottshall. 

Trygghet

Skolan ska vara en trygg plats att vistas i. Hos oss finns ett inpasseringssystem så att inte utomstående kommer in hur som helst. Vi arbetar också med att det ska finnas en tät kontakt mellan elever och lärare där du som elev ska känna dig sedd och få den uppmärksamhet du behöver. 

Vårt arbete med trygghet har gett tydliga resultat. Den årliga årskurs 2-enkäten visar att 98 % av eleverna känner sig trygga på skolan. Det är ett mycket bra betyg på elevernas skolmiljö. 

Stäng meny