Soläng, Linnea

Studie- och yrkesvägledare på SPRINT

linnea.solang@huddinge.se
070-198 28 51
Arbetar torsdagar

Stankovic, Gordana

Lärare i svenska som andraspråk, religion och engelska på SPRINT

gordana.stankovic@huddinge.se
08-535 361 56, 08-535 361 59

Stäng meny