Divander Camilla

Skolkurator SPRINT
Elevhälsa
PhoneEmail

Gölén Pineda Annika

Lärare i engelska och spanska
Gymnasielärare
PhoneEmail

Hildingsson Håkan

Lärare i svenska som andraspråk på SPRINT
Språkintroduktion (SPRINT)
PhoneEmail

Nilsson Anna

Lärare i svenska som andraspråk på SPRINT
Språkintroduktion (SPRINT)
PhoneEmail

Palic Natalija

Lärare i Svenska som andraspråk på SPRINT
SPRINT
PhoneEmail

Soläng Linnea

Studie- och yrkesvägledare SPRINT
Studie- och yrkesvägledare
PhoneEmail

Stankovic Gordana

Lärare i svenska som andraspråk, engelska och religion på SPRINT
Språkintroduktion (SPRINT)
PhoneEmail

Thurfjell Christina

Lärare i bild (SPRINT) och estetiska verksamheter (gymnasiesärskolan)
Språkintroduktion (SPRINT)
PhoneEmail

Ziegler Ulla

Lärare i Svenska som andraspråk på SPRINT
SPRINT
PhoneEmail
Stäng meny