Synpunkter/klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på Östra gymnasiets verksamhet så vill vi gärna ta del av dem för att kunna dra nytta av synpunkterna för att förbättra skolans verksamhet.

I steg 1 bör du i första hand kontakta den som är närmast berörd i verksamheten och så snart som möjligt efter att anledningen till klagomålet uppstått. Det kan vara en lärare, coach eller annan personal på skolan.

I steg 2 kan du vända dig till skolans rektor – t ex om du inte tycker att du har fått hjälp och svar av dem du kontaktade i steg 1. Alternativt om du har klagomål på verksamheten i stort på skolan. När ett klagomål eller en synpunkt har framförts diarieförs klagomålet och frågan behandlas i ledningsgruppen. Vi återkommer till dig snarast i frågan.

Det vanligaste är att klagomål och synpunkter kommer in och framförs muntligt, men det finns även möjlighet att göra det skriftligt via ett formulär på webben. Gå till formuläret “Klagomål inom gymnasieskolan” Då behöver du skriva att klagomålet ska skickas till rektor på Östra gymnasiet, Stefan Vilkman, så att det når rätt person. Alternativt kan du skicka dina synpunkter/klagomål via post direkt till skolans rektor på följande adress:
Östra gymnasiet
Att: Stefan Vilkman
Kvartettvägen 2-6
142 63 TRÅNGSUND
Tänk på att om du inte lämnar dina kontaktuppgifter så kommer skolan inte att kunna återkoppla till dig i ärendet.

I steg 3 kan du vända dig till verksamhetschefen för gymnasieskolorna i Huddinge kommun för att framföra ditt klagomål.Detta är möjligt om du är missnöjd med hur rektor hanterat ditt klagomål eller om du anser att rektor agerat olämpligt. För att göra detta så behöver du gå till formuläret “Klagomål inom gymnasieskolan” Det är viktigt att du skriver i formuläret att du vill att klagomålet ska gå till verksamhetschefen för gymnasieskolorna så att det skickas till rätt person.

Övriga kontakter
Om du anser att steg 1-3 inte har hjälpt och du vill gå vidare med ditt klagomål, så kan du anmäla brister i undervisningen, ärenden om särskilt stöd, kränkningar eller andra missförhållanden på skolan till en övergripande instans som får utreda ärendet. Exempel på sådana kontakter/instanser är Arbetsmiljöverket, Barn- och elevombudet (BEO), Diskrimineringsombudsmannen (DO), Polisen, Skolinspektionen eller Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Överklaga åtgärdsprogram

Läs mer om hur du överklagar åtgärdsprogram genom att klicka på bilden nedan.

 

Stäng meny