Expeditionen

Expeditionen är öppen 08:00-16:30.
Telefonnumret är 08-535 361 40.

Du kan vända dig till expeditionen för att till exempel få svar på allmänna frågor, frågor om frånvarosystemet Skola24, individuella valet, programfördjupningar eller för att bli vidarekopplad till rätt personal.

Alla dokument, såsom ledighetsansökan, frånvaroanmälan, ansökan om ändrade studier etc. finns utanför expeditionen eller på skolans studieplattform Fronter.

På expeditionen arbetar:

Julia Kovanen, skolsekreterare, julia.kovanen@huddinge.se
Sanja Djordjevic, skolsekreterare, sanja.djordjevic@huddinge.se

För ekonomifrågor vänligen kontakta Maria Jacobsson, ekonomiansvarig skolsekreterare, maria.jacobsson@huddinge.se, 08-535 361 69

Sjukanmälan

Anmälan av frånvaro på ungdomsgymnasiet
Vid sjukdom/läkarbesök/tandläkarbesök ska du ringa 08-535 361 60. Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare (för elever under 18 år) senast samma dag mellan kl 07:30-09:00. 

Frånvaro kan inte anmälas i efterhand. Vanlig ledighet räknas inte som sjukdom. Vid önskemål om ledighet från skolan måste detta göras SENAST två veckor innan ledigheten.

Sjukanmälan under skoldag
För sjukanmälan under pågående skoldag används en särskild blankett. Eleven hämtar den på expeditionen och den ska skrivas under av skolsköterskan/coach/rektor och tas hem för underskrift av vårdnadshavaren (för elever under 18 år).
 
Sjukanmälan för gymnasiesärskolan
Sjukanmälan för elever på gymnasiesärskolan görs på telefonnummer:
08-535 361 47 OBS – detta nummer gäller endast gymnasiesärskolans elever. För elever på ungdomsgymnasiet gäller ett annat nummer (se ovan).

Vid frågor – vänligen kontakta Östra gymnasiets expedition på 08-535 361 40.
 

Skola24 - frånvarorapportering

Skola24 är ett webbaserat frånvarosystem. Här kan vårdnadshavare och myndiga elevr ta del av och godkänna den frånvaro som finns registrerad.

Vårdnadshavare eller myndiga elever som inte har tillgång till Skola24 kan ansöka om ett konto hos Huddinge kommun via länken: service.huddinge.se/MenuGroup.aspx och välj “Gymnasieskola”. Där kan man ansöka direkt med e-legitimation alternativt fylla i blanketten direkt på skärmen och därefter skriva ut blanketten och lämna in den till skolans expidtion.

Vid frånvaro för omyndig elev skickas ett meddelande automatiskt till vårdnadshavaren som har konto i Skola24.Vårdnadshavaren ska då bekräfta att den har mottagit meddelandet via en länk eller direkt i Skola24. Om det finns några frågetecken om frånvaron bekräfta att du har fått meddelandet och kontakta undervisande lärare. För att underlätta hanteringen ser vi gärna att alla vårdnadshavare har ett konto i Skola24.

Frånvarorapporteringen är en offentlig handling. Därför kan vårdnadshavare få tillgång till den även efter eleven har fyllt 18 år.

Ledighetsansökan

Om eleven ska ta ledigt en eller flera dagar måste han/hon ansöka om ledighet på en blankett kallad “Ansökan om ledighet”. Coachen kan bevilja upp till tre dagars ledighet per termin. Vid ledighetsansökningar utöver tre dagars krävs en biträdande rektors tillstånd. Observera att all ledighet tas på eget ansvar! Du hittar blanketten nedan klar för utskrift. Den ska fyllas i av elev/vårdnadshavare samt alla undervisande lärare vars lektioner berörs av den ansökta ledigheten.

På blanketten skriver undervisande lärare en kommentar. Antingen tillstryker eller avstryker lärarna ledigheten. Om det infaller prov eller redovisningar skall läraren avstryka och då avslår rektorn ledighetsansökan. Tänk på att lämna in blanketten i god tid (helst MINST två veckor innan)! Vid resor som bokas långt i förväg bör ledigheten sökas innan bokningen.

Enligt direktiv från skolverket så är gymnasieskolan en frivillig skolform, men från det att man väl börjat skolan så är all undervsning obligatorisk. Därför är det viktigt att eleven ansöker om ledighet vid en resa eller liknande och sjukanmäler sig via telefon när man är sjuk. Annars riskerar eleven att få ogiltigt frånvaro, vilket kan påverka studiestödet från CSN. Om eleven är borta utan gilltig anledning eller godkänd ledighet räknas det som ogiltig frånvaro = skolk.

Betygsdokument - beställning

På Östa har vi kvar slutbetyg/gymnasieexamen från de senaste tre åren. Behöver du äldre betyg kan du beställa de hos kommunens centralarkiv
 

Du kan kontakta expeditionen på ostragy.exp@huddinge.se eller per telefon 08-535 361 40 gällande följande dokumenttyper:

  • Kopia på ditt slutbetyg/gymnasieexamen och/eller ett intyg på att du har studerat på Östra gymnasiet (observera att det endast är en kopia – originalet fick du på studentdagen).
  • slutbetyg/gymnasiumexamen på engelska (en administrativ avgift på 200 kr tas ut för detta).

 

Du kan räkna med att du får det beställda dokumentet inom 5 arbetsdagar.

 

Stäng meny