Expeditionen

Expeditionen är öppen 08:00-16:30.
Telefonnumret är 08-535 361 40.

Du kan vända dig till expeditionen för att till exempel få svar på allmänna frågor, frågor om frånvarosystemet Skola24, individuella valet, programfördjupningar eller för att bli vidarekopplad till rätt personal.

Alla dokument, såsom ledighetsansökan, frånvaroanmälan, ansökan om ändrade studier etc. finns utanför expeditionen eller på skolans studieplattform Fronter.

På expeditionen arbetar:

Julia Kovanen, skolsekreterare, julia.kovanen@huddinge.se
Lisa Lewné, skolsekreterare, lisa.lewne@huddinge.se

För ekonomifrågor vänligen kontakta Maria Jacobsson, ekonomiansvarig skolsekreterare, maria.jacobsson@huddinge.se, 08-535 361 69

Skola 24 är ett webbaserat frånvarosystem där inloggning sker med e-legitimation.

Vårdnadshavare till elever på gymnasiet (som ännu inte fyllt 18 år) samt myndiga elever ansluts automatiskt till systemet för Skola24. Här kan vårdnadshavare och myndiga elever ta del av och godkänna den frånvaro som finns registrerad.

Vid frånvaro för omyndig elev skickas ett meddelande automatiskt till vårdnadshavaren via Skola24. Vårdnadshavaren ska då bekräfta att den har mottagit meddelandet. Om det finns några frågetecken om frånvaron – bekräfta att du fått meddelandet och kontakta undervisande lärare. 

Frånvarorapporteringen är en offentlig handling. Därför kan vårdnadshavare få tillgång till den även efter att eleven har fyllt 18 år. 

Till Skola24

Betygsdokument - beställning

Följande dokument kan du beställa från expeditionen:

  • kopia på ditt slutbetyg/gymnasieexamen (obs – endast kopia – originalet fick du på examensdagen)
  • slutbetyg/gymnasieexamen på engelska (en administrativ avgift på 200 kr tas ut för detta)
  • intyg på att du studerat på Östra gymnasiet

Vi behåller en kopia på slutbetyget/gymnasieexamen under tre år. Behöver du en kopia på äldre betyg kan du beställa det på Huddinge kommuns centralarkiv

Du kan räkna med att du får det beställda dokumentet inom 5 arbetsdagar.

Expeditonen når du på:
ostragy.exp@huddinge.se eller
08-535 361 40

Ledighetsansökan

För att ansöka om ledigt behöver eleven lämna in en blankett som heter “Ansökan om ledighet”. Du hittar blanketten klar för utskrift nedan. Den ska fyllas i av myndig elev/vårdnadshavare samt ALLA undervisande lärare vars lektioner berörs av den ansöka ledigheten. På blanketten skriver undervisande lärare en kommentar. Om det infaller prov eller redovisningar under den tänkta ledigheten så kommer läraren inte att godkänna ledigheten. 

Blanketten lämnas sedan et är i första hand coachen som beviljar ledighet under terminen.  Denne kan ge ledigt upp till tre dagar  per termin. Vid ledighet utöver tre dagar krävs rektors underskrift. Observera att all ledighet tas på eget ansvar!

Tänk på att lämna in blanketten i god tid (helst minst två veckor innan). Vid resor som bokas långt i förväg bör ledigheten sökas innan bokningen av resan görs. 

Enligt direktiv från Skolverket är gymnasieskolan en frivillig skolform, men från det att man väl börjat skolan så är all undervisning obligatorisk. Därför är det viktigt att eleven ansöker om ledighet vid en resa. Annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro, vilket kan påverka studiestödet från CSN. Om eleven är borta utan giltig anledning eller godkänd ledighet så räknas det som ogiltid frånvaro = skolk.

Frånvaroanmälan och sjukanmälan

Anmälan av frånvaro på ungdomsgymnasiet

Vid sjukdom/läkarbesök/tandläkarbesök ska du ringa 08-535 361 60. Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare (för elever under 18 år) senast samma dag klockan 07:30-09:00.

Frånvaro kan inte anmälas i efterhand. Vanlig ledighet räknas inte som sjukdom. Vid önskemål om ledighet från skolan måste detta göras SENAST två veckor innan ledigheten. 

Sjukanmälan för gymnasiesärskolan

Sjukanmälan för elever på gymnasiesärskolan görs på telefonnummer:

08-535 361 47 
OBS – detta nummer gäller endast gymnasiesärskolans elever. För elever på ungdomsgymnasiet gäller ett annat nummer (se ovan). 

Vid frågor – vänligen kontakta Östra gymnasiets expedition på 08-535 361 40.

Sjukanmälan under skoldag

För sjukanmälan under pågående skoldag används en särskild blankett. Eleven hämtar den på expeditionen och den ska skrivas under av någon av skolsköterska/coach/rektor och tas hem för underskrift av vårdnadshavaren (för elever under 18 år).

Stäng meny