Information från rektor och Huddinge kommun

Information från Huddinge kommun 28 maj 2020

Huddinge kommun ordnar klassvisa studentfiranden

Med anledning av ett nytt politiskt beslut kommer alla fem gymnasieskolor i Huddinge kommun att erbjuda gymnasiestudenter i årskurs 3 ett mindre studentfirande klassvis i samband med vårens avslutning.

– Många elever har skrivit och önskat att de åtminstone ska få möjlighet att träffa sina klasskamrater och sin mentor för att få säga hej då och tacka för de tre gymnasieår de upplevt tillsammans. Det tycker jag att våra ambitiösa elever är väl värda, och därför har jag bett kommunens skolledare att än en gång se över möjligheterna att ordna en klassvis sammankomst, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Dubbelt firande planeras

Det innebär att Huddinges kommunala gymnasieskolor nu planerar för ett dubbelt studentfirande. Det digitala firandet som planerats för varje skola genomförs enligt plan.

Utöver det kommer eleverna nu även att bjudas in till en klassträff där de får tillfälle att skriva i varandras studentmössor, minnas sina gymnasieår och säga hej då till varandra och sin mentor. Klassträffarna kommer att ordnas utomhus i form av en picknick utspritt på olika platser i kommunen, under vecka 24, mellan måndag den 8 juni och fredag den 12 juni. Skolorna kommer att bjuda på alkoholfri dryck och tilltugg.

För att kunna leva upp till Folkhälsomyndighetens krav avseende gruppers storlek får inte närstående delta. Om elever skjutsas till och från picknickplatsen måste den medföljande stanna i sin bil.

Mer detaljer om firandet meddelas direkt till eleverna via coacherna.

Frågor och svar gällande komplettering av studentfirande på Huddinge kommuns gymnasieskolor

Finns det inga risker för smittspridning med den här picknicken?

Om alla elever tar ansvar och håller sig till de direktiv som finns i samband med picknicken bedömer kommunen att risken för smittspridning är liten. För att göra risken så liten som möjligt krävs också att närstående och vänner till eleverna respekterar att de inte ges möjlighet att närvara i samband med elevernas firande.

Hur ser ni till att alla håller avstånd?

Varje skola ansvarar för att se till att underlätta för alla deltagare att hålla rekommenderat avstånd.

Hur säkrar ni upp att kollektivtrafiken inte belastas onödigt mycket?

Genom att fördela klassträffarna över fem dagar och till olika geografiska platser i kommunen ser vi till att inte överbelasta kollektivtrafiken.

Varför gjorde ni inte så här från början?

För att vi inte såg att vi kunde ordna något firande på ett säkert på skolan för alla elever, vi kan fortfarande inte ordna något större firande. Nu blir det en kompromiss där vi inte firar alla samtidigt, varken samma tid, dag eller ens på samma plats. Det bygger dock på att alla – föräldrar, elever och vi som kommun tar ett gemensamt ansvar för att respektera de regler som finns för firandet.

De elever och lärare som hör till riskgrupp, får de inget firande?

De personer som hör till riskgrupper måste i alla sammanhang avstå från tillställningar och arrangemang som kan leda till att de utsätts för ökad risk att smittas av covid-19, detta firande är inget undantag.

Elever som inte kan delta kommer att få sina slutbetyg hemskickade med rekommenderad post. Och de kan självklart delta på det digitala firandet.

Kommer kommunen bjuda in till ett firande efter sommaren, eller ersätter picknicken detta?

Ja, picknicken ersätter ett firande efter sommaren.

Varför kunde inte mösspåtagning och andra studentrelaterade aktiviteter under våren fått genomföras på liknande sätt?

Mösspåtagning och studentfester ställdes in dels för att vi inte kan ha större folksamlingar med mer än 50 personer åt gången, vilket mösspåtagning och studentfest skulle inneburit, och dels för att vi inte såg några sätt att kunna säkerställa att alla deltagare höll avstånd i de sammanhangen.

Varför gör kommunerna i länet olika bedömningar?

Förutsättningarna för gymnasieskolorna i landet ser olika ut och vi kan endast svara för våra kommunala gymnasieskolor. Huddinge kommun har gjort bedömningen att vi efter våra förutsättningar inte kan ordna några studentutspring på våra skolor utan att bryta mot Folkhälsomyndigheten restriktioner. Därför har vi valt att ordna digitala studentfiranden istället. Att vi nu kompletterar med klassvisa firanden är ett sätt för oss att erbjuda ungdomarna ett terminsavslut utan att bryta mot Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Brev från Huddinge kommuns gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör 6 maj 2020

Information från rektor angående mösspåtagningen 30 april 2020

Vi vill gärna fira med er och gör vad vi kan för att skapa ett event. Men naturligtvis digitalt. Samma tider som om det vore live i skolan, 13.50-14.50. Öva gärna på studentsången innan.
Gör det gärna lite festligt med kläderna, studentmössa och bubbel (cider naturligtvis) trots den besvärliga isoleringen vi tvingas ha nu.

En länk kommer att publiceras på hemsidan www.ostragymnasiet.se
Alla följer händelsen via YouTube. Det sänds från matsalen på skolan. 
Varje klass ska samtidigt vara uppkopplade till ett speciellt Meet-event tillsammans med sin coachgrupp. Koppla upp dig till Meet-eventet med din coachgrupp kl. 13.50. Varje klass blir sedan uppkopplade gruppvis på storbildskärmen för själva mösspåtagningen. Detta sänds ut på YouTube.

Från matsalen blir det tal, musik, videohälsningar från lärarna och hälsningar mellan grupperna i Meet. Vi återkommer med mer detaljer. Men alla hoppas vi är förberedda med mössan, studentsången och gott humör på torsdag.

Vi bryter ny mark här rent tekniskt sett. På tisdag körs tester av tekniken i skolan.
Därför kan det komma mindre justeringar i instruktionerna. Men i stora drag är det tänkt så här.

Vi vill påminna om inrikesministerns ord, att just i år får man inte samlas i grupper efter mösspåtagningen och fira. Det är inte läge nu att öka på smittspridningen i samhället. Vi på Östra tar vårt ansvar!

Hälsningar
Stefan

Information till elever och vårdnadshavare i åk 3 gällande studenten 2020-03-27

Hej!

Vi har plötsligt kastats in i en ny situation som ingen av oss skådat tidigare. Nu krävs stort ansvarstagande för både studier och hälsa för sig själv, nära och kära och alla andra i samhället.

Eleverna på Östra har tagit de nya förutsättningarna med distansundervisning på fullt allvar. Vi är stolta över det!

Ni treor har ett extra stort ansvar nu när alla kurser skall tas i hamn och studentexamen skall sys ihop. Kämpa på och ge inte upp! Vi hjälper till så mycket vi kan!

Samtidigt ser vi en pandemi som drar fram som en mörk storm över jorden, från land till land och virvlar upp ett olustigt damm. Och i vårt land från region till region.

Detta kommer att ta tid och vi måste vara uthålliga. Det blir värre och vi måste anpassa oss till nya förutsättningar varje dag.

Mot den bakgrunden har utbildningsdirektören i Huddinge kommun idag beslutat att vi inte kommer att organisera de ceremonier som är sedvanliga för studentfirande, och skolorna kommer inte heller upplåta lokaler eller mark till sådana firanden. Det rör sig om mösspåtagningsceremoni, studentbal, studentfoto, det rör sig om utspring med tillhörande festligheter, och det kan röra sig om ytterligare ceremonier och festiviteter.

Det är tråkigt att behöva dra i den handbromsen, eftersom väldigt många elever har sett fram emot sådana ceremonier. Men med utgångspunkt i folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende social distansering är det ändå nödvändigt. Vi vet ännu inte heller om det kommer att finnas anledning att förlänga terminen, men det ser ut som att vi kan fullfölja de flesta kurser enligt ordinarie schema. Vissa kurser med laborativa inslag, ensemblekurser och yrkeskurser kan behöva extra tid i slutat av terminen för att ta igen de praktiska momenten, men det kanske går att ordna på kvällar, lördagar eller söndagar. Vi får återkomma med mer detaljer när vi är där.

Jag är ledsen att er gymnasietid avslutas annorlunda mot det vanliga. Vi ser ju alla fram emot studenten och att få fira tillsammans med er. Om någon kommer upp med nya annorlunda idéer kring studenten som inte strider mot råden om social distans och förbud mot folksamlingar på mer är 50 personer (med reservation för förändringar i framtiden) så är ni välkomna att höra av er. Kanske kan vi hitta digitala metoder för fest och gemenskap? Men ställ in er på att inget blir som vanligt i år.

Försök att se över eventuella avtal som ni sitter med gällande fester eller flak. Försök ta er ur avtalen utan ekonomisk skada. Det är bland annat av denna orsak som jag går ut med detta så här tidigt då det kanske finns tid att rädda en del pengar.

Hälsningar
Stefan

Nationella prov ställs in med anledning av covid-19 2020-03-24

Under måndagen meddelade Skolverket att resterande nationella prov för elever i gymnasieskola och vuxenutbildning under våren ställs in. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Detta då skolorna står inför en osäker situation med många frånvarande elever och stort personalbortfall. Det finns därför en betydande risk att proven inte går att genomföra på det sätt som det är tänkt och därmed inte uppfyller sitt betygsstödjande syfte.

För gymnasial nivå gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med 30 juni.

De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen, men utifrån rådande situation bedömer Skolverket att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas.

  • Lärarna på Östra gymnasiet har eller skaffar sig underlag för att sätta betyg även om de nationella proven inte genomförs i vår. De nationella proven är en del av det underlag som lärare vanligen använder sig av, men det finns andra underlag för att utvärdera elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven i ämnet. Betygsättningen kommer att fungera även detta år, säger rektor för Östra gymnasiet, Stefan Vilkman, i Huddinge kommun.

Mer information finns på Skolverkets webbplats

Information om ändrade öppettider 2020-03-20

Från och med nästa vecka kommer skolans öppettider för elever att ändras. Detta eftersom även personal rekommenderas att jobba hemifrån och vi måste ha personal på plats de tider vi har elever på skolan. Om man behöver komma till skolan för att hämta material går det bra att göra det på

– måndagar 10:00-14:00
– torsdagar 13:00-15:00.
Övriga tider kommer elevdropparna inte att fungera. Om det finns personal på plats under annan tid en den nämnd ovan släpper vi självklart in er, men då måste ni knacka på fönstret eller ringa till vaktmästeriet för att bli insläppta.

Då vi nu verkar gå in i en period av stor smittspridning i Stockholm enligt folkhälsomyndigheten, så vill jag påminna om de allmänna råden och understryka vikten av att vi gör så här.

– Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder. Detta när du kommer in utifrån, före måltid, före mathantering, efter toalettbesök.
– Stanna hemma om du har minsta symptom (hosta, halsont, feber).
– Nys eller hosta i armvecket eller näsduk som du sedan slänger.
– Vänta 48 timmar efter symptom innan du går ut efter symptom.
– Undvik att röra ögon, näsa, mun så du inte för in virus den vägen.
– De över 70 år är extra känsliga så undvik direktkontakt med äldre släktingar. Men lär dem gärna att använda digitala medier. Men gör det på distans, hur det nu ska gå till.

I skolan försöker vi minimera kontakter med besökare. Håll avstånd om du måste träffa någon, gärna 2 meter. Vi skakar inte hand nu. Om det går – försöker vi ta en promenad med personen istället för möte i ett rum. Smittskyddsarbetet får gå före det sociala just nu.

Hälsningar
Stefan
rektor

Praktisk information från rektor efter beslut om distansundervisning 2020-03-19

Huddinge kommun har efter regeringens starka rekommendation beslutat att all undervisning på gymnasiet bedrivs på distans från och med onsdag 18 mars.
Målet för Östra gymnasiet är att så bra som möjligt leverera kunskaper till eleverna så att de får gymnasieexamen och en så god grund som möjligt för arbete och vidare studier.

Beslutet gäller ungdomsgymnasiet och språkintroduktionsprogrammet hos oss.
Gymnasiesärskolan är klassad som samhällskritisk verksamhet och skall hållas igång så långt som möjligt.

Eleverna går in i en ny situation som kräver ett mycket större eget ansvar än normalt.
Se inte detta som ett lov från skolan, det är ert bidrag till att hjälpa Sverige ur krisen, och lägger ett stort ansvar på er att ta in den undervisning som nu ges på ett annorlunda sätt.

Vi har inte idag svar på alla frågor men här kommer lite vägledning i alla fall:

Schema
I grunden gäller det vanliga schemat. De tider som finns angivna där gäller för just den kursen. Detta hjälper er elever att skapa struktur i vardagen och hjälper er att veta när ni skall jobba med en viss kurs. Det ger er också en skolkänsla i vardagen. De flesta lärare har lektioner via Google Hangout, men andra kanaler kan också förekomma.

Material
Om en lärare anser att det behövs material som ni elever inte har, exempelvis en bok eller ritmaterial osv. så meddelar läraren det. Ni elever kan komma till skolan och hämta på ett bord innanför entrén Där finns en kvittenslista. Det kan också gälla något ni beställt från biblioteket. Det är öppet följande tider. Måndagar 10-14 och torsdagar 13-15.

Bibliotek
Biblioteket är inte öppet som vanligt. Ni kommunicerar elektroniskt med bibliotekarien (Rosmarie.wahlbeck@huddinge.se) och diskuterar vad ni behöver hjälp med. Ett boklån går att ordna, men ni kan tyvärr inte komma hit och leta i hyllorna i denna tid.

Examination och nationella prov
Här kommer säkert mer rekommendationer från Skolverket med tiden. Vi vet att examinationerna inte kan ske på traditionellt sätt och vi kommer att ha kurser där eleverna inte kunnat göra NP. Östra gymnasiet jobbar hårt med flexibilitet och nytänkande för att klara vårens kurser, inklusive olika metoder för examination. Flera kurser har redan planen färdig för att klara detta medan andra håller på med planering. Om allt lugnar ner sig och vi återgår till vanlig verksamhet ordnar vi naturligtvis flera tillfällen till omprov för de som behöver och andra åtgärder för att ta igen sådant som missats.

CSN och frånvaro
Du som är elev i gymnasieskolan kommer att fortsätta få studiebidrag eller motsvarande ersättning som vanligt, under förutsättning att du deltar i din undervisning enligt skolans instruktioner. Under den här perioden gör vi inga nya indragningar av studiestöd.

Särskilt stöd
Elever som har särskilt stöd (till exempel i Studioteket) kommunicerar direkt med sin lärare/specialpedagog om upplägg för detta.

Hur jobbar elevhälsan och expeditionen?
I grunden strävar vi efter kommunikation på distans om det är möjligt. Om situationen kräver det kan man ha möten med enskilda elever eller vårdnadshavare. Vi träffar bara symptomfria personer och är noga med distans och handhygien.

Hur blir det treornas seminarier om gymnasiearbetet?
Det blir inga fysiska möten och inte heller digitalt. Andreas kommer ut med instruktioner kring ett sätt där vi arbetar med skriftlig kommunikation.

Kan man träffa sin lärare?
Inte generellt. Men enskilda stödsamtal kan hållas vid behov och man kan samtala i liten grupp under en promenad utomhus.

Får man gå till skolans gym?
Nej, tyvärr är skolan i grunden stängd för tillfället inklusive gymmet. Allt detta för att minimera sociala kontakter och bromsa smittspridningen.

Hälsningar 
Stefan
rektor

Uppdaterad information från kommunikationschefen i Huddinge kommun 2020-03-17

Gällande distansutbildning vid gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Huddinge kommun har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation beslutat att utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola ska ske på distans från och med onsdagen den 18 mars.

Åtgärden syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, genom att färre personer rör sig till och från sina skolor och samlas i större grupper i klassrum och lärosalar. Därmed kan sjukvården avlastas och de mest sårbara skyddas.

Huddinge kommuns gymnasieskolor fortsätter bedriva undervisning, men på andra sätt. Exakt hur och med vilka hjälpmedel undervisningen ska utföras på distans avgör varje gymnasieskola utifrån sina förutsättningar. Respektive skola kommer att ge elever och vårdnadshavare information om hur arbetet ska gå till.

 – Alla rektorer och skolledare har resonerat och planerat inför ett sådant här scenario redan vilket gör att vi har en god beredskap inför denna extraordinära situation, säger Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge kommun.

Distansundervisningens omfattning och organisation
Utgångspunkten är att utbildningen ska bedrivas i ordinarie omfattning. Mentorer och lärare kommer att vara i kontakt med sina elever under onsdagen för att beskriva vilka digitala verktyg som kommer att användas och hur undervisningen ska ske.

Undervisningen kommer att vara varierad och bestå av föreläsningar, workshops, grupphandledning och individuell handledning, med olika former av kunskapsredovisningar. 

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på plats på skolan. Till exempel kan elever få stöd av behöriga lärare i små grupper eller enskilt.

Inom yrkesprogram och yrkesutbildningar kan skolorna ändra i planeringen så att praktiska moment genomförs vid senare tillfälle.

Många elever får möjlighet att fortsätta sin arbetsplatsförlagda utbildning (APL) på den arbetsplats där man påbörjat den delen av utbildningen. För den som inte ges sådan möjlighet anpassas individuella uppgifter. Varje skola har kontakt med berörda elever om detta.

Ersättning och närvaro
Du som är elev i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen kommer att fortsätta få studiebidrag eller motsvarande ersättning som vanligt, under förutsättning att du deltar i din undervisning enligt skolans instruktioner.

Läs mer om distansundervisning på Huddinge kommuns webbsida:
https://www.huddinge.se/coronaviruset/nyheter-om-coronaviruset/2020/distansundervisning-inom-gymnasietskolan-vuxenutbildningen-och-yrkeshogskola/

Information från kommunikationschefen i Huddinge kommun 2020-03-17

Distansutbildning vid gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Huddinge kommun analyserar nu situationen utifrån regeringens besked om att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor rekommenderas bedriva distansundervisning från onsdag den 18 mars. Vi (Huddinge kommun) kommer att publicera information så fort vi kan, och löpande hålla informationen uppdaterad. Se länk nedan:

Huddinge kommuns information om Corona-viruset:
www.huddinge.se/coronaviruset

Ansvarstagande
Det är mycket viktigt att du som är elev tar ansvar för dina studier och följer din skolas instruktioner. Du som är vårdnadshavare har på samma sätt ett ansvar för att säkerställa att ditt barn deltar i undervisningen på distans och fullföljer sina studier.

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet. Där fortsätter undervisningen på plats som vanligt.

 

Uppdateriad information till elever och vårdnadshavare från rektor 2020-03-16

Beslut:

Regeringen fattade 11 mars 2020 beslut om att stoppa möjligheten till stora folksamlingar (mer än 500 personer) på förslag från Folkhälsomyndigheten. Skolor berörs dock inte av detta beslut. Därför följer Östra fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendation att man ska gå till jobbet och/eller skolan om man är helt symptomfri.

Riskgrupper: 
Om du är elev eller anhörig till elev och tillhör någon riskgrupp och känner dig orolig eller har andra frågor – vänligen kontakta läkare för vidare rådgivning.

Förkylningssymptom:
Vi vill vara tydliga med att elever eller personal som uppvisar något symptom på förkylning, såsom feber, hosta, ont i halsen, snuva, muskel- eller ledvärk eller har svårigheter att andas ska stanna hemma.

Lärarna har fått mandat att skicka hem elever som de uppfattar som sjuka. Prov, redovisningar, seminarium etc. är ingen giltig anledning att komma till skolan om man har förkylningssymptom. Skolan kommer att lösa detta för de elever det eventuellt kommer att beröra. 

Man ska också vara symptomfri minst 48 timmar innan man kommer tillbaka till skolan.

Frånvaro:

Vi räknar med en något större frånvaro framöver både bland elever och personal. Lärarna förbereder detta genom att göra mer detaljerade planeringar till Classroom.

Vi fortbildar också lärarna i hur man kan använda Google Meet för att kunna hålla föreläsningar och lektioner live. Vi ska så långt som möjligt hålla undervisningen igång. Och eleverna som inte är i skolan behöver ta ett stort personligt ansvar att försöka följa med.

Information på skolan:
På skolan kommer det att sättas upp information på sådant som vi behöver tänka extra mycket på i dessa dagar. Det kan till exempel gälla påminnelser om att tvätta händerna ofta, inte röra vid sitt ansikte och instruktioner på hur man tvättar händerna ordentligt inne på toaletterna. Tillgången på handsprit beror på om vi får leveranser. Vi strävar efter att ha handsprit vid café, matsal, expeditionen, alla toaletter och många andra platser i skolan.

Samtala gärna hemma om hur man gör för att undvika smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och i brist på det använd handsprit.
  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
  • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk

Läget i övrigt:

Alla elever på skolan som varit på olika resor under vecka 11 är nu hemma och välbehållna. Alla som alla är symtomfria och har varit så de senaste 48 timmarna och kommer att vara i skolan vecka 12.

Den person som varit i karantän är friskförklarad och återkommer till verksamheten under vecka 12. Övriga två på Östra gymnasiet som testats för viruset har fått negativa svar, det vill säga ingen smitta.

Länkar:

Folkhälsomyndighetens information till skolor gällande Corona-viruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Smittskydd Stockholms (Vårdgivarguidens) information om Corona-viruset: 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/

Huddinge kommuns information om Corona-viruset:
www.huddinge.se/coronaviruset

Information från gymnasie- och arbetsmarknadsdirektören i Huddinge kommun (Patrik Forshage) 2020-03-12

På torsdagskvällen meddelande utbildningsminister Anna Ekström att det i nuläget inte är aktuellt med en generell stängning av svenska förskolor och skolor, men att regeringen har tagit fram ett förslag på en förordning som möjliggör för verksamheterna att omorganiseras eller eventuellt stängas om de inte kan fungera. Ett beslut om att stänga en förskola eller skola fattas av huvudman, det vill säga inte av rektor, utifrån att verksamheten av olika anledningar inte kan bedrivas. Skälen till det kan till exempel vara ett stort personalbortfall, icke fungerande transporter eller att Smittskydd Stockholm bedömer att ett område måste avgränsas.

— Nu är det viktigt att vi fokuserar på kontinuitetsplanering och hur vi på bästa sätt kan organisera oss så att vi kan samverka mellan enheter och områden för att säkerställa att vi kan fortsätta bedriva verksamhet. Vi följer utvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer och beslut, säger gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Patrik Forshage.

Information till elever och vårdnadshavare från rektor 2020-03-09

Hej!

Här är senaste informationen till elever och vårdnadshavare på Östra.

Vi får fortsatt mycket frågor med anledning av Corona-viruset, och jag är också väl medveten om att det florerar rykten. Här kommer därför kompletterande information.

Vi kan meddela att en person som hör till Östra gymnasiet hört av sig till oss och bekräftat att hen är smittad och hemma i karantän efter en utlandsresa. Personen har inte befunnit sig i skolan efter resan. Ytterligare en person är testad och inväntar besked och en annan har testat negativt.  Eftersom det råder sekretess kommer skolan inte att ge några ytterligare uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om övriga personliga förhållanden.

Skolan har varit i kontakt med Smittskydd Stockholm och de har lovat kontakta mig om det finns skäl att vidta åtgärder på skolan.

Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att man kan gå till jobbet och skolan om man är helt symptomfri. Vi följer också rekommendationen att inte stänga skolor, då det inte anses vara en effektiv åtgärd.

Vad händer när en person konstateras smittad?

När en person konstaterats vara smittad av det nya coronaviruset genomför Smittskydd Stockholm en smittspårning. Den som är smittad intervjuas då på ett strukturerat sätt om var personen har varit, när den insjuknat, vad personen gjort därefter och vilka personer som den har träffat. I samband med smittspårningen kartlägger Smittskydd Stockholm då vilka personer som kan ha blivit utsatta för risk för smitta, kontaktar dessa och informerar om det nya coronaviruset och ger förhållningsregler och rekommendationer.

Elever och medarbetare vid skolan samt övriga personer som inte kontaktats av Smittskydd Stockholm har bedömts inte vara utsatta för risk för smitta i det aktuella fallet. Smittskydd Stockholm är vana att kontakta och bedöma de som kan ha blivit utsatta för smittsam sjukdom. Den som vill ha mer information eller som tror sig vara smittade på annat sätt kan kontakta 1177 Vårdguiden.

Tveka inte att kontakta mig med eventuella ytterligare frågor.

Hälsningar
Stefan
rektor

Stäng meny