Särskild variant: musik
Hos oss har du möjlighet att läsa musikinriktning mot pop/rock samtidigt som du pluggar på något av programmen EK, NA, SA eller TE.

Inträdesprov, behörighet och annat du behöver veta

För att vara behörig så måste du ha minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov till vår utbildning. 

Inträdesprovet består av tre delar och tar ca 15 minuter.
Del  1: Förbered och ta med en valfri låt att spela/sjunga upp. Om du vill ha hjälp med komp – ta med noter eller ackord. Det går också bra att ta med bakgrund på CD, MP3 eller liknande
Del 2: Vi lär ut en låt på gehör som vi sedan spelar tillsammans
– gitarrister, basister och pianister: fokus på ackord och kompfigurer
– sångare: fokus på text och melodi
– trummisar: fokus på komp och fills
– övriga instrument: fokus på melodi

Det betyg du får på provet kommer att multipliceras med 16 (motsvarande minsta antalet ämnen på grundskolan).
Vid A ger det 20 poäng x 16 ämnen = 320 poäng
Vid B ger det 17,5 poäng x 16 ämnen = 280 poäng
Vid C ger det 15 poäng x 16 ämnen = 240 poäng
Vid D ger det 12,5 poäng x 16 ämnen = 200 poäng
Vid E ger det 10 poäng x 16 ämnen = 160 poäng
Vid F ger det 0 poäng x 16 ämnen = 0 poäng

Betygspoängen för inträdesprovet läggs sedan ihop med dina övriga betygspoäng från grundskolan (16 eller 17 ämnen). Det är den sammanlagda summan av provpoäng + samlade betygspoäng som du söker den särskilda varianten (musikinriktning) med och det GÄLLER ENDAST för denna variant på Östra gymnasiet – inga andra utbildningar och inte på några andra skolor.

 

Ovan kan du se och höra mer om musikinriktningen på Östra

Stäng meny