Fredsberg, Lena

lena.fredsberg@huddinge.se Studie- och yrkesvägledare Plats: Skolhälsan 08-535 361 79, 070-919 72 29 Arbetar måndag-onsdag

Güney, Lemide

lemide.guney@huddinge.se Städledare och cafébiträde 08-535 362 22, 08-535 361 65

Hildingsson Håkan

hakan.hildingsson@huddinge.se Lärare i svenska som andraspråk på språkintroduktion 08-535 361 56, 08-535 361 59

Stäng meny