Elisabeth Kling

elisabeth.kling@huddinge.se
Kurator gymnasiet
Plats: Skolhälsan
08-535 361 78, 070-198 44 53
 

 


Hej

Jag är socionom med inriktning mot socialpedagogik och har arbetat som skolkurator sedan 2004. Jag har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med barn och ungdomar i olika sammanhang.

Som skolkurator tillför jag social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I detta arbete ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Jag samarbetar och samverkar inom och utom skolorganisationen.

Jag trivs mycket bra med mitt arbete på Östra gymnasiet, där jag har olika uppdrag knutna till framförallt elevernas måluppfyllelse. Jag ingår i skolans elevhälsoteam och jag erbjuder bland annat:

Stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal med framförallt enskilda elever
Företräder elever i behov av särskilt stöd genom att lyfta fram elevens perspektiv
Ger handledning och konsultation till skolpersonal
Mindfulness för elever i behov av stresshantering

Jag sitter centralt i skolan, vägg i vägg med studie- och yrkesvägledaren och skol skolsköterskan. Elever är välkomna att bokat tid eller titta in spontant när dörren är öppen. Det går bra att boka tid via sms på mobilnumret vid mitt fotografi ovan.
VÄLKOMNA!

 

 


 


Tipsa en vän om den här sidan

Kontakta oss

KVARTETTVÄGEN 2-6
142 63 TRÅNGSUND
info@ostragymnasiet.se

Expeditionen
Telefonnummer 08-535 361 40 ostragy.exp@huddinge.se Öppettider 8.30-16.30
Lunch 11.30 - 12.30

Sjukanmälan
Telefonnummer 08-535 361 60

Rektor
Stefan Vilkman
Telefonnummer 08-535 361 45
Mobilnummer 0708-79 01 30

Klicka här för karta från Eniro
Klicka här
för karta från Hitta.se

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE