Ulrika Németh

ulrika.nemeth@huddinge.se
Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Plats: SA4
Ämnesansvarig: svenska (pedagogiskt ansvar)
08-535 362 20
Coach: TEIN17

Jag har förmånen att få arbeta med det jag älskar allra mest: människor, språk och litteratur. Språket är viktigt eftersom du använder det för att förstå din omvärld och också för att ifrågasätta. Du använder språket för att tänka, kommunicera, lära, övertyga andra, uttrycka dina känslor och berätta för andra vem du är eller vill vara. Litteraturen ger dig tillgång till okända världar och platser där du möter människor du annars inte skulle ha mött. Ändå kan en roman, eller varför inte en film, ge dig känslor av att du själv upplevt eller känt exakt samma sak.

Under de senaste åren har jag genomgått en forskarutbildning i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Jag forskade kring hur elever läser och använder internettexter i olika ämnen.  Resultatet visade att eleverna ofta stressade sig igenom själva sökningen efter internetsidor och att eleverna främst försökte hitta texter som de trodde att läraren skulle godkänna.  Sidorna som eleverna valde att använda, och som de uppfattade som pålitliga, liknade till stor del läroböcker när det gäller exempelvis textmängd och använda färger på sidan. Däremot innehöll internetsidorna färre bilder än läroböckerna. Därför heter min licentiatuppsats ”Jakten på den godkända texten”. Många internetsidor som eleverna valde att använda innehöll mycket svårt språk. Nu funderar jag vidare på hur elever förbereds för mötet med dessa textspäckade och språkligt avancerade internetsidor.

På min fritid försöker jag att hitta olika sätt att röra på mig. Jag tycker om vanlig gruppträning på gym men även yoga och jag försöker också springa då och då. Minst en gång i veckan rider jag också islandshäst. Jag är ingen van ryttare utan har lärt mig att rida de senaste åren. Det är härligt befriande att behöva vara så koncentrerad på en sak och samtidigt få frisk luft.  Hemma tycker jag om att läsa romaner och se film och ibland kanske jag möter några av er i WoW.

 


Tipsa en vän om den här sidan

Kontakta oss

KVARTETTVÄGEN 2-6
142 63 TRÅNGSUND
info@ostragymnasiet.se

Expeditionen
Telefonnummer 08-535 361 40 ostragy.exp@huddinge.se Öppettider 8.30-16.30
Lunch 11.30 - 12.30

Sjukanmälan
Telefonnummer 08-535 361 60

Rektor
Stefan Vilkman
Telefonnummer 08-535 361 45
Mobilnummer 0708-79 01 30

Klicka här för karta från Eniro
Klicka här
för karta från Hitta.se

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE