Utvecklingsråd

Östra gymnsiet har något som kallas för utvecklingsråd. Rådet består av representanter från samtliga klasser på skolan, samt rektor och ibland även annan berörd personal. Syftet med utvecklingsrådet är att öka elevinflytandet via en direkt kanal från klasserna till rektorn. På mötena diskuteras framförallt utvecklingsfrågor.


Foto: P. Nordlander


Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

...enligt den senaste enkäten känner 99% av skolans elever sig mycket trygga på skolan?

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE