SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar många vägar och är en mycket bred utbildning som ger dig många val inför högre studier.

Är du intresserad av människor, samhällsfrågor, världspolitik eller media och journalistik är detta programmet för dig. På SA utvecklas din förmåga att tolka, förstå och förklara människors beteenden och företeelser i samhället.

När du är klar med utbildningen och med eventuella vidare studier kanske du jobbar som journalist, samhällsvetare, lärare, statsvetare, jurist/advokat, art director, copywriter, polis, säljare, human resources manager, marknadsförare, socionom eller psykolog.
Foto: P. Nordlander

Samhällsvetenskapsprogrammet på Östra gymnasiet:

Vill du fördjupa dig i människan och dess omvärld och samtidigt utveckla din kreativitet?  Inom samhällsvetenskapen är människan, både som individ och gruppmedlem, i centrum. På Östra är socialt entreprenörskap är ett av inslagen i utbildningen med syfte att utmana och skapa engagemang och nytänkande. Utbildningen har ett stort fokus på att utveckla ett kritiskt tänkande och ett samhällsvetenskapligt arbetssätt. Genom detta kommer du att vara väl förberedd för universitet och högskola. 

På samhällsprogrammet erbjuder Östra fyra INRIKTNINGAR:
1) Samhällsvetenskap 2) Beteendevetenskap 3) Medier, information och kommunikation samt 4) Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik (särskild variant)

Inom respektive inriktning (förutom särskild variant) kommer du under första året att välja ett paket med PROGRAMFÖRDJUPNINGAR


Om utbildningen:

Du kommer totalt att läsa 2500 kurspoäng under din utbildning. Målet är en gymnasieexamen och består av ca 25-28 kurser i olika ämnen. Alla program har samma upplägg även om innehållet såklart skiljer sig åt. Du läser gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen (så kallade karaktärsämnen) samt inriktningskurser. Dessa kurser är fastställda av Skolverket och är gemensamma för alla gymnasieskolor i Sverige. Skolverket har också bestämt att alla elever ska göra ett gymnasiearbete.

Programfördjupningskurser ingår också i utbildningen, men dessa  skiljer sig åt mellan gymnasieskolorna, så det är viktigt att du jämför vilka programfördjupningar de olika skolorna erbjuder. Vilka individuellt val-kurser som erbjuds bestäms också av varje gymnasieskola. De kurser som Östra gymnasiet erbjöd på individuellt val till läsåret 2016-2017 kan du se i dokumentet till höger. Vilka kurser som erbjuds som individuellt val varierar från år till år men man kan alltid välja inom beteendevetenskap, data, estetiska kurser, ekonomi, idrott och hälsa, matematik och språk.

I programtabellen nedan (PDF) kan du se vilka utbildningar och kurser som finns på  samhällsvetenskapsprogrammet på Östra gymnasiet. Där kan du också se vilka programfördjupningar Östra gymnasiet erbjuder. Under tabellen kan du läsa mer om inriktningarna och programfördjupningarna och vad de innebär.INRIKTNINGAR:

Östra gymnasiet erbjuder alla nationella inriktningarna på samhällsvetenskapsprogrammet samt en särskild variant som är speciellt godkänd och kvalitetssäkrad av Skolverket.

Samhällsvetenskap, 450 p

Tycker du om att problematisera och diskutera samhällsfrågor? Den här inriktningen är för dig som vill fördjupa dig i samhällssystem, kulturer, religioner och människors skiftande livsvillkor i olika delar av världen. Genom både ett historiskt och nutida perspektiv kommer du att utveckla din förmåga att se sammanhang mellan olika företeelser i samhället och att tolka och förklara dessa.

Östra erbjuder följande programfördjupningar för inriktning samhällsvetenskap: Internationellt, Juridik och kriminologi, Social business och Marketing & Management.

Beteendevetenskap, 450 p

Tycker du om studera människors beteende? Den här inriktningen ger dig kunskaper om människans utveckling, vad som formar och påverkar oss både som individer och i samspel med andra. Du lär dig olika perspektiv och förklaringsmodeller som ger dig en större förståelse för människors agerande och inte minst ditt eget.  Kurser i kommunikation, ledarskap och lärande ger dig också viktiga verktyg som du kommer ha nytta i såväl sociala sammanhang samt framtida studie- och yrkesliv.

Östra erbjuder följande programfördjupningar för inriktning beteendevetenskap: Internationellt, Juridik och kriminologi och Social business. 

Medier, information och kommunikation, 350 p

Tycker du om att skriva och arbeta med text, bild och olika medier? Den här inriktningen är för dig som vill få kunskap om vilka kommunikativa möjligheter som finns och hur man effektivt förmedlar ett viktigt budskap. Du får fördjupad insikt i hur medierna påverkar människan och dess omvärldsuppfattning. Praktiska övningar i bild, text och ljud varvas med teoretiska kunskaper.

Östra erbjuder följande programfördjupningar för inriktning medier: Internationellt, Juridik och kriminologi, Social business och Marketing & Management.

Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik, 750 p

Vill du utvecklas inom musik och samtidigt få en utbildning inom det samhällsvetenskapliga programmet? Musikundervisningen har pop/rock-inriktning och vänder sig till dig som sjunger, spelar gitarr, bas, piano eller trummor. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov.

Denna inriktning läser ingen programfördjupning.


PROGRAMFÖRDJUPNINGAR:

Alla inriktningar förutom särskild variant får under sitt första år på gymnasiet välja en programfördjupning som ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i något som du tycker är extra intressant. Programfördjupningskurserna börjar först i åk 2.

Internationellt

Förutom engelska på avancerad nivå får du här studera olika kulturers värdesystem, mänskliga rättigheter och hur internationellt samarbete påverkar den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen.

Juridik och kriminologi

Ta reda på hur skyddet av de mänskliga rättigheterna fungerar i Sverige och internationellt. Lär dig om våra grundlagar, om EU-rätt, hur det går till i en rättegång och om olika syn på brott och straff.

Marketing & Management

Du som läser inriktning samhälle eller medier kan här läsa om olika former av ledarskap, grupprocesser och konflikthantering samt hur man kommunicerar och motiverar i en organisation. Dessutom får du lära dig grunderna i marknadsföring, t ex marknadsstragier, omvärldsanalys och lagar och regler som gäller inom PR-världen.

Social business

Hur startar och driver man ett eget företag? I den här fördjupningen får du lära dig att gå från affärsidé till förverkligande. Dessutom får du lära dig grunderna i marknadsföring, t ex marknadsstragier, omvärldsanalys och lagar och regler som gäller inom PR-världen.


 


Tipsa en vän om den här sidan

Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

... Östra gymnasiet har en hjärtstartare och utbildad personal för densamma?

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE