Nationellt program - estetiska verksamheter

I Östra gymnasiets trygga miljö skapas möjligheter till utveckling och lärande. Estetiska verksamheter är ett nationellt program som är fyra år långt. Förutom särskolans gemensamma ämnen läser du fördjupningskurser. De kurserna som vi på Östra erbjuder är bland annat digital kompetens, digitalt skapande, foto och bild. Dessa kompetenser, lärare och all utrustning för medieproduktion, finns redan på Östra gymnasiet. Vi tror att denna utbildning leder till arbete med administrativa uppgifter eller försäljning på ett företag. Alternativt som en kreativ kompetens på förskolor och skolor. 

Undervisning
Traditionellt lärande varvas med arbete i projektform som till exempel arbete med vår skoltidning. Förutom vår lärarledda undervisning ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) under några veckor år 3 och år 4. Skolan hjälper till att välja ut lämpliga arbetsplatser som passar varje elev. APL är ett viktigt steg mot arbetslivet och kan även skapa framtida viktiga kontakter.

Bra att känna till
På Östra vill man gärna vara. Det märker vi av att eleverna värnar om både den fysiska miljön och om den så kallade Östra-andan.
Här har alla rätt att bli respekterade och att få ta plats.

Vår pedagogiska tanke bygger på inkludering och vi tror på att människor utvecklas i samspel med andra. Här blandas gymnasiesärskolan med ungdomsgymnasiet i fina fräscha lokaler. Gymnasiesärskolan har även tillgång till en egen avdelning. Som elev på estetiska verksamheter kommer du också att ha en egen arbetsplats och en egen dator. Detta tror vi är viktigt för lärandet
och för förberedelserna inför arbetslivet.

Under läsåret har vi aktiviteter och traditioner gemensamt med ungdomsgymnasiet. Några av de gemensamma aktiviteterna är till exempel danstävling, idrotts- och friluftsaktiviteter.
 

Kurser i estetiska verksamheter (med digital kompetens), 4 år med totalt 2500 poäng

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen:

900 p

Engelska 1
100 p
Estetisk verksamhet
100 p
Historia 1
50 p
Idrott och hälsa 1
200 p
Matematik 1
100 p
Naturkunskap 1
50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1
50 p
Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1
200 p

Programgemensamma ämnen:

500 p

Estetisk kommunikation 1 och 2
200 p
Konst och kultur
100 p
Medieproduktion
100 p
Svenska 2 alt. Svenska som andraspråk 2
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiesärskolearbete

100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 800 p


Bild 1: 100 p

Digitalt skapande: 100 p
Form och design: 100 p
Fotografisk bild 1: 100 p
Digital kompetens 1: 100 p
Information och kommunikation 1: 100 p
Animation: 100 p
Samhällskunskap - arbetslivets villkor: 100 p
   

 
Tipsa en vän om den här sidan

Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

...Östra Gymnasiets arkitektur vann Huddinge kommuns skönhetspris 2005?

Läs mer

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE