Teknikprogrammet - TE4

Det råder för närvarande en stor brist på ingenjörer i Sverige och därför har man från statligt håll bestämt sig för att återinföra ett fjärde år på Teknikprogrammet. Redan efter ett år extra på teknikprogrammet har du fått en efterfrågad yrkestitel som gymnasieingenjör och är anställningsbar!

Vem kan söka TE4?

TE4 är riksrekryterande, vilket innebär att alla kan söka oavsett var i landet man bor. Du ska dock ha gått teknikprogrammet och fått ut din gymnasieexamen (eller ha motsvarande/liknande utbildning från exempelvis ett annat land). Du som söker får inte vara äldre än 22 år.

Du kan besöka verksamheten på TE4 och träffa studenterna som går där under några timmar. För att besöka TE4 kontakta Projektansvarig Carina Envallcarina.envall@huddinge.se

Du kan läsa och ladda ner broschyren om det fjärde tekniska året på Östra gymnasiet genom att klicka på bilden till höger   

Profil: informationsteknik med utgång mjukvarudesign

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om och färdigheter i utveckling av IT-projekt. Du får lära dig att utveckla olika IT-system med hänsyn tagen till olika människors och branschers behov och önskemål. Att utveckla IT-system innebär förutom rena programmeringskunskaper även samarbete med andra människor, dokumentation av arbetet samt uppföljning och kvalitetsstyrning.

Du kan läsa mer information om det fjärde året på teknikprogrammet hos Skolverket och på gymnasieantagningen.

Kurser i utbildningen

Det är Skolverket som bestämmer vilka kurser skolorna får erbjuda.  Det fjärde året på teknikprogrammet ska innehålla kurser på totalt 900 poäng. Några av dessa kurser, 400 poäng, är gemensamma för alla skolor som erbjuder gymnasieingenjörsutbildning med utgång mjukvarudesign. Övriga kurser om 500 poäng bestäms av skolorna kan därmed skilja sig åt.

I samråd med näringslivs- och högskolerepresentanterna i TE4-rådet har vi valt att satsa på kunskaper inom backend-programmering eftersom efterfrågan på den typen av programmerare är större på arbetsmarknaden. Backend-programmering innebär den typ av programmeringskunskap som ligger till grund för systemutveckling. Som backend-programmerare arbetar du bland annat med basbearbetning och databaser. Exempel på språk kan vara C# och SQL. I utbildningen får du också kunskaper om gränssnittsdesign för att säkerställa att utseende och funktionalitet är kompatibla.

Med kunskaper inom backend-programmering har du möjlighet att jobba inom många olika områden där man utvecklar IT-system, vilket förekommer i de flesta verksamheter. De kunskaper du får i utbildningen på Östra gymnasiet har en stor bredd och efterfrågas inom all typ av utvecklingsarbete. 

Obligatoriska kurser, 400 poäng
Examensarbete, 100 poäng
Gymnasieingenjören i praktiken, 200 poäng
Mjukvarudesign, 100 poäng

Övriga kurser, 500 poäng
Datalagring, 100 poäng
Datalogi, 100 poäng
Gränssnittsdesign, 100 poäng
Programmering 2, 100 poäng
Teknik - specialisering, 100 poäng*

*Observera! Kursen ”Teknik – specialisering” är tvärvetenskaplig och innehållet i kursen anpassas efter den T4-utbildning den ingår i.

Om du under din gymnasieutbildning redan läst någon av ovanstående kurser så kan du fortfarande söka utbildningen. Du kommer då att få läsa en annan kurs som är i linje med utbildningen (inom programmerings-/IT-området). 

Examensarbete

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport eller på annat sätt som är relevant utifrån dess utformning och innehåll och skall även innehålla en kort sammanfattning på engelska. Arbetet utformas också så att studenten får möjlighet att pröva och visa sitt kunnande under företagsliknande former. Examensarbetet ska utföras så att studenten visar sina ingenjörsmässiga färdigheter genom att "definiera och formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett arbete inom vald profil och reflektera kring arbetsprocessen".

TE4 på Östra gymnasiet

Som student på TE4 kommer ditt arbetssätt att vara mycket likt högskolans. Du kommer att läsa en eller två kurser åt gången som tenteras vid kursens slut. Föreläsningar kommer att varvas med labbar och inlämningsuppgifter. Förutom ordinarie lärare kommer även gästföreläsare från olika företag.

Arbetplatsförlagt lärande

Under vårterminen har alla TE4-studenter APL - ett så kallat arbetsplatsförlagt lärande. APL görs på ett företag som är knutet till skolan och utbildningen. Via programrådet säkerställer vi att praktikplatserna svarar mot utbildningens innehåll och krav.

Samarbete med näringslivet

När du går TE4 kommer du att ha ett nära samarbete med personer och företag ur näringslivet. Vi har ett programråd som består av representanter från näringsliv och högskola. Tillsammans med representanterna i programrådet kommer vi att se till att alla kurser stämmer väl överens med näringslivets behov. Vi träffar programrådet kontinuerligt och diskuterar utbildningens innehåll, APL etc.

Exempel på företag som vi samarbetar med

IT-service i Huddinge kommun, Transfer, Nilhe AB, Teltex, KTH (Kungliga tekniska högskolan).

Intresseanmälan

Om du är intresserad av TE4-utbildningen på Östra gymnasiet och vill ha mer information om skolan, utbildningen eller något annat så kan du göra en intresseanmälan HÄR

Du har också möjlighet att ställa frågor om utbildningen och skolan direkt till en av de elever som gått det fjärde året på teknikprogrammet - TE4:

Daniil Baykov
Marknadsassistent
Föredetta elev på Östra Gymnasiet (Teknik Information och media samt TE4)
daniil.baykov@huddinge.se
 

Så söker du utbildningen

Om du är folkbokförd i Stockholm län, Håbo eller Gnesta gör du din ansökan via gymnasieantagningen i Stockholms län. Ansökningsfönstret på gymnasieantagningen är öppet mellan den 17 januari och den 15 februari. I omvalsperioden kan du göra din ansökan mellan den 19 april och den 15 maj.

Du behöver ett lösenord för att kunna göra din ansökan. För att få ett lösenord till gymnasieantagningen hemskickat så kontaktar du som bor i Stockholms län fjardearet@ksl.se. Lösenordet skickas sedan via e-post.

För dig som är folkbokförd utanför Stockholms län gör du din ansökan via antagningskansliet i din hemkommun/ditt län senast den 15 februari 2018 och om du gör ditt val i omvalsperioden så gäller den 15 maj 2018.

Oavsett var du bor är det viktigt att du kompletterar din ansökan med examensbevis och slutbetyg så fort du får det (gäller för dig som tar din examen år 2018). Du skickar dessa till den enhet/gymnasieantagning dit du skicka ansökan till utbildningen. Sista datum för att skicka in examensbevis och slutbetyg är den 13 juni. Om du tagit din examen före 2018 så skickar du med examensbevis och slutbetyg redan när du gör din ansökan till utbildningen.

När antagningarna är klara kommer du att få antagningsbesked 28 juni och i slutet av juli (exakt datum ej fastställt 2017-12-13) kommer det att finnas ett sista datum för att tacka ja till din plats.

Mer information om TE4 från Huddinge kommun hittar du HÄR. (Sidan öppnas i nytt fönster).

Sen ansökan
Klicka på bilden för att få fram ansökningsblanketten till TE4! Du kan fylla i dina uppgifter direkt i dokumentet, spara och sedan skicka in! OBS - viktigt att du sparar - annars skickar du ett blankt dokument. Glöm inte att du också måste komplettera ansökan med ditt slutbetyg och examensbevis! Din sena ansökan måste vara oss till handa absolut senast den 16 augusti, men ju förr du skickar den desto bättre!Tipsa en vän om den här sidan

Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

...enligt den senaste enkäten känner 99% av skolans elever sig mycket trygga på skolan?

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE