Teknikprogrammet (TE)

Det här är en bred utbildning som omfattar de klassiska teknik- och naturvetenskapsämnena. Med hjälp av en bra bas i fysik, kemi och matematik får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Du får tillfälle att utveckla ett kreativt och konstruktivt tänkande för ett modernt och hållbart samhälle.

Efter vidare studier kanske du arbetar som ingenjör, arkitekt, kriminaltekniker, art director,  datatekniker, industridesigner, fysiker, systemvetare, webbdesigner, dataspelsutvecklare, sales engineer, mjukvarudesigner eller forskare.
Foto: M. Brand

Teknikprogrammet på Östra gymnasiet

Teknikämnena är internationellt gångbara, så du kan få hela världen som arbetsfält. Elever som söker till teknikprogrammet är ofta fulla av idéer och har en naturlig nyfikenhet på nyheter och utveckling, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med innovation på olika plan. Detta tar Östra tillvara på genom genom att eleverna använder sina idéer på ett professionellt sätt då vi arbetar med moderna metoder och arbetssätt.

På teknikprogrammet erbjuder Östra tre INRIKTNINGAR:
1) Teknikvetenskap 2) Informations- och medieteknik och 3) Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik (särskild variant)

Inom respektive inriktning (förutom särskild variant) kommer du under första året att väljet ett paket med PROGRAMFÖRDJUPNINGAR.

Skolan har också en vidareutbildning på teknikprogrammet som kallas för T4. Det är ett fjärde år på teknikprogrammet och en vidareutbildning som gör att man blir gymnasieingenjör. Vill du bli gymnasieingenjör och läsa ett fjärde år på teknikprogrammet?


Om utbildningen:

I utbildningen ingår kurser på totalt 2500 kurspoäng. Målet är en gymnasieexamen och den består totalt av ca 25-28 kurser i olika ämnen. Alla program har samma upplägg även om innehållet såklart skiljer sig åt. Du läser gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen (så kallade karaktärsämnen) samt inriktningskurser. Dessa kurser är fastställda av Skolverket och är gemensamma för alla gymnasieskolor i Sverige. Skolverket har också bestämt att alla elever ska göra ett gymnasiearbete.

Programfördjupningskurser ingår också i utbildningen, men dessa skiljer sig åt mellan gymnasieskolorna, så det är viktigt att du jämför vilka programfördjupningar de olika skolorna erbjuder. Vilka individuellt val-kurser som erbjuds bestäms också av varje gymnasieskola. De kurser som Östra gymnasiet erbjöd på individuellt val till läsåret 2016-2017 kan du se i dokumentet till höger. Vilka kurser som erbjuds som individuellt val varierar från år till år, men man kan alltid välja inom beteendevetenskap, data, estetiska kurser, ekonomi, idrott och hälsa, matematik och språk.

I programtabellen nedan (PDF) kan du se vilka utbildningar och kurser som finns på teknikprogrammet på Östra gymnasiet. Där kan du också se vilka programfördjupningar Östra gymnasiet erbjuder. Under tabellen kan du läsa mer om inriktningarna och programfördjupningarna och vad de innebär.


INRIKTNINGAR:

På Östra gymnasiet finns det två nationella inriktningar inom teknikprogrammet samt en särskild variant som är speciellt godkänd och kvalitetssäkrad av Skolverket.

Teknikvetenskap, 300 p

Här får du fördjupade kunskaper inom teknik, matematik och fysik och behörighet att läsa vidare till bland annat civilingenjör. Du kommer också att lära dig olika arbetsmetoder inom teknikvetenskap och får prova på till exempel modellering och simulering.

Östra erbjuder följande programfördjupningar för inriktning teknikvetenskap: Kriminalteknik, Matematik och Informations- och medieteknik.

Informations- och medieteknik, 300 p

Vill du utveckla din kreativitet såväl som din praktiska och teoretiska kunskap inom datorämnena? Inriktningen passar dig som är intresserad av webbdesign, multimedia och pc-datorer. Här på Östra erbjuder vi också möjligheten att läsa matematik i högt tempo för att du ska få möjlighet att läsa avancerade matematikkurser i åk 3 som sedan ger meritpoäng till universitet/högskola. 

Östra erbjuder följande programfördjupningar för inriktning informations- och medieteknik: Kriminalteknik, KTH-paket och Medieteknik.

Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik, 700 p

Vill du utvecklas inom musik och samtidigt få en utbildning inom teknikprogrammet? Musikundervisningen har pop/rockinriktning och vänder sig till dig som sjunger, spelar gitarr, bas, piano eller trummor. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov.


PROGRAMFÖRDJUPNINGAR:

Alla inriktningar förutom särskild variant får under sitt första år på gymnasiet välja en programfördjupning som ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i något som du tycker är extra intressant. Programfördjupningskurserna börjar först i åk 2.

Informations- och medieteknik

Den här fördjupningen är för dig som läser inriktningen teknikvetenskap men som också vill läsa informations- och medieteknik. Här får du lära dig mer om programmering och webbutveckling. Dessutom ingår det en nyttig kurs entreprenörskap.

Kriminalteknik

Här blandas naturvetenskap med beteendevetenskap och ger en inblick i hur kriminaltekniskt arbete fungerar i verkligheten. Praktik blandas med teori när du får göra laborativa DNA-analyser och psykologiska profiler.

KTH-paket

För dig som går informations- och medieteknik, men vill bli behörig till högskolans civilingenjörsutbildningar. Paketet hjälper dig med behörighetskurser till din högskoleansökan. I KTH-paketet ingår också en nyttig kurs i entreprenörskap.

Matematik

Här kan du som läser inriktning teknikvetenskap fördjupa dig i matematikens möjligheter och få en inblick i den matematik man läser på högskolan. Du får bland annat läsa diskret matematik, strategier för matematisk problemlösning, funktionslära, integrationsmetoder, matriser och vektorer.

Medieteknik

Fördjupingen är för dig som läser informations- och medieteknik och som vill fördjupa dig ytterligare. Här får du lära dig mer om olika programmeringsspråk och teorier. Du får också designa gränssnitt till appar och Internet och andra mediekanaler - allt från layout och färger till användarvänlig navigation.


 

 


Tipsa en vän om den här sidan

Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

... att köket på Östra är HACCP-stämplat och är KRAV-certifierat?

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE