NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)

Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste utbildningen som ger behörighet till flest antal högskoleutbildningar. Programmet passar dig som vill arbeta inom områden med anknytning till kemi, biologi, medicin eller olika tekniska ingenjörsyrken. På Östra gymnasiet betonar vi särskilt sambanden mellan naturvetenskap och andra ämnen genom tvärvetenskapliga inriktningar.

Efter vidare studier kanske du arbetar som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, samhällsvetare, journalist, arkitekt eller lärare. 

I utbildningen ingår kurser på totalt 2500 kurspoäng. Av dessa är 1150 poäng gymnasiegemensamma ämnen/kurser och 450 poäng karaktärsämnen/kurser. Du kommer även att fritt kunna välja 200 poäng av en mängd kurser som skolan erbjuder i ett så kallat individuellt val. Dessutom kommer du att läsa kurser på någon av våra inriktningar inom naturvetenskapsprogrammet; Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle. På Östra gymnasiet finns också, efter godkännande från Skolverket, en särskild variant med estetisk inriktning: musik, där grunden är den naturvetenskapliga inriktningen.
Inom respektive inriktning kommer du under första året att välja ett paket med programfördjupningar eller så kallade profiler. (OBS - gäller inte särskild variant med estetisk inriktning: musik).


Obligatoriska kurser:

Dessa kurser läser du på Naturvetenskapsprogrammet oavsett vilken skola i Sverige du väljer. Under tabellen kan du läsa mer om inriktningarna och programfördjupningarna och vad de innebär. Här hittar du en utskrivbar PDF för utbildningar och kurser på Naturvetenskapsprogrammet på Östra gymnasiet. 

Du kommer totalt att läsa 2500 kurspoäng under din gymnasieutbildning.


INRIKTNINGAR:

Östra gymnasiet erbjuder båda nationella inriktningarna inom Naturvetenskapsprogramsprogrammet samt en särskild variant som är speciellt godkänd och kvalitetssäkrad av Skolverket.

Naturvetenskap, 400 p

Fokus ligger på de klassiska naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Det ger dig en bred bas inför framtiden och du blir väl förberedd för högre studier.
Kurser: Biologi 2 (100 p), Fysik 2 (100 p), Kemi 2 (100 p) och Matematik 4 (100 p)
Programfördjupningar: Du kan välja mellan Matematik, Kriminalteknik, GIH-paket eller Internationellt.

Naturvetenskap och samhälle, 400 p

Du breddar och fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskapen samtidigt som du studerar samhällskunskap och geografi. Det betyder att du får en fördjupad förståelse av samspelet mellan natur, samhälle och teknik. Du kommer förutom de kurser (300p) som ingår i själva inriktningen även att läsa Kemi 2 (100 p).
Kurser: Samhällskunskap 2 (100 p), Geografi 1 (100 p) och Biologi 2 (100 p), Kemi 2 (100p)
Programfördjupningar: Du kan välja mellan Kriminalteknik, GIH-paket, Internationellt eller KTH-paket.

Särskild variant: naturvetenskap+musik, 600 p

Vill du utveckla dina musikaliska färdigheter och samtidigt få behörighet till högskole- och universitetsstudier? Denna särskilda variant har naturvetenskapsinriktningen som grund och erbjuder dessutom ett antal musikkurser. Musikundervisningen är inriktad på pop och rock och vänder sig till dig som sjunger, spelar gitarr, bas, piano eller trummor. Här får du förutom enskild undervisning på ditt huvudinstrument även spela ihop med andra i band samt utveckla din förmåga att producera musik med hjälp av digitala verktyg. En viktig del av utbildningen är att anordna och delta i konserter. Om du söker denna utbildning kommer du att få göra ett inträdesprov. För att ha behörighet att söka till utbildningen krävs minst betyget C i musik från grundskolan.
Kurser: Instrument/sång 1 (100 p), Musikproduktion 1 (100 p), Ensemble 1 (100 p), Ensemble 2 (100 p), Kemi 2 (100 p) och Biologi 2 (100 p). För att se en sammanställning av utbildningen med kurser se tabellen längre upp på sidan.
Programfördjupningar: Ingår INTE i den särskilda varianten.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR:

Oavsett vilken inriktning du väljer så kommer du under första året att få välja en programfördjupning (även kallad profil). Där får du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i något som du tycker är extra intressant.

Kriminalteknik, 200 p

Här blandas naturvetenskap med beteendevetenskap och ger en inblick i hur kriminaltekniskt arbete fungerar i verkligheten. Praktik blandas med teori när du får göra laborativa DNA-analyser och psykologiska profiler.
Kurser: Psykologi 1 (50 p), Psykologi 2 (50 p), Kriminalteknik (100 p)

GIH-paket, 200 p

Här är hälsa, kost och fysiologi i fokus. Du studerar anatomi, lär dig om olika träningsmetoder och enklare rehabiliteringsprogram samt hur man kan förebygga skador.
Kurser: Träningslära 1 (100 p), Träningslära 2 (100 p)

Internationellt, 200

Förutom engelska på avancerad nivå får du här studera olika kulturers värdesystem, mänskliga rättigheter och hur internationellt samarbete påverkar den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen. Den internationella fördjupningen ger dig också extra meritpoäng tack vare engelskakursen som ingår.
Kurser: Internationella relationer (100 p), Engelska 7 (100 p)

Matematik, 200 p (inr. Naturvetenskap)

Här kan du fördjupa dig i matematikens möjligheter och få en inblick i den matematik man läser på högskolan. Du får bland annat läsa diskret matematik, strategier för matematisk problemlösning, funktionslära, integrationsmetoder, matriser och vektorer.
Kurser: Matematik 5 (100 p), Matematik - specialisering (100 p)

KTH-paket, 200 p (inr. Naturvetenskap och samhälle)

För dig som går inriktningen "Naturvetenskap och samhälle" men vill bli behörig till högskolans civilingejörsutbildningar genom mer studier i matematik och fysik.
Kurser: Fysik 2 (100 p), Matematik 4 (100 p)

 


 


Tipsa en vän om den här sidan

Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

...enligt den senaste enkäten känner 99% av skolans elever sig mycket trygga på skolan?

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE