Individuella programmet

Utbildningen på det individuella programmet utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. För en del elever kommer utbildningen främst handla om att öka elevernas förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen. Den kan även syfta till att stimulera en elev att senare gå över till ett nationellt program.

Ämnesområden

Följande ämnesområden ingår i de individuella programmet:

- Estetisk verksamhet 

- Hem -och konsumentkunskap

- Idrott och hälsa

- Natur och miljö

- Individ och samhället

- Språk och kommunikation

Vad händer efter dina studier här på Östra gymnasiet?

Eleverna kan under sin gymnasietid få möjlighet till praktik om det bedöms vara till nytta för din utveckling. Det bestäms inom ramen  för din individuella studieplan. I ett första steg använder vi oss av skolans arbetsplatser som en inblick i olika yrken. Till exempel kan du praktisera på vaktmästeriet, i skolans café, i skolrestaurangen för att få förståelse hur olika yrken fungerar.

Efter avslutad utbildning på Östra gymnasiet är målet att du ska ha en plan för din fortsatta sysselsättning. Eventuellt fortsätter du med studier, daglig sysselsättning, eller ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Innan du slutar på Östra gymnasiet har vi förmedlat de kontakter du behöver för din framtida val.


Tipsa en vän om den här sidan

Beställ katalog

Beställ vår katalog med information om utbildningar som startar läsåret 2017/2018.

 

Visste du att...

...man på Östra lätt kan kombinera idrott med studier?

© 2008 ÖSTRA GYMNASIET, KVARTETTVÄGEN 2-6, 142 63 TRÅNGSUND, 08-535 361 40, INFO@OSTRAGYMNASIET.SE