SENASTE NYTT


Slutantagning gymnasiet 3 juli

180702

Här kommer lite information för dig som slutat åk 9 om vad som gäller efter att du fått ditt antagningsbesked


Skolstart 2018 - Årskurs 1

180702

Dörrarna öppnas kl 9:15 den 20:e augusti. Samling i matsalen kl 9:30


Skolstart 2018 - Årskurs 2 och 3

180702

Coachtid 23:e augusti kl 09:00.
Lektioner enligt schemat efter kl 10:00


Läs äldre nyheter

Lärare på Östra vann årets pedagog i Huddinge kommun!

Ett stort grattis till Anders Toll, lärare i juridiska ämnen!

Östra gymnasiet har sedan prisets införande år 2009 vunnit pris samtliga år i gymnasie- och komvuxkategorin - antingen för "årets pedagog" i Huddinge kommun eller för "årets chef/ledare" i Huddinge kommun. Något som vi självklart är mycket stolta över!

Juryns motivering för årets pedagog Anders Toll lyder:

En lärare med stort engagemang och entusiasm, som alltid förmår eleverna att anstränga sig och göra sitt bästa. Genom att ständigt anpassa undervisningen så att den passar alla, känner eleverna sig sedda och får en vilja att lära. Med stor kunskap, tydlighet och struktur lyckas Anders skapa ett intresse coh ett engagemang, även hos elever som från början hade ett svagt intresse för ämnet. Han har en enastående förmåga att lära ut och har inspirerat många till vidare studier i sitt ämne och är mycket uppskattad av sina elever. Elevernas omdöme är "Den absolut bästa läraren vi haft genom tiderna".